Montované dřevěné rámové domy

Architektura

Navrhování domů je jednou z důležitých fází výstavby. Jsou zde brány v potaz všechny nápady a myšlenky klienta a architekta. Díky této spolupráci je možné vše promýšlet do nejmenších detailů. Získáváme tím nejen kvalitní dům, ale také se eliminují případné nedostatky, prostoje při výstavbě a s tím spojené možné vícepráce. 

Je velmi důležité, aby klient rozuměl tomu, co chce, a aby specialisté mohli na základě jeho přání zohlednit všechny funkce. Proto je ve fázi výstavby nutné velmi dobře připravit staveniště, nachystat rozpočet, vypracovat projekt inženýrských sítí a další práce. 

V naší společnosti si můžete vybrat nejen standardní verzi domu, který je v naší společnosti nabízen, ale také individuální projekt s nestandardními dispozicemi nebo netypickými místnostmi.

 

Poskytujeme nejlepší služby v oboru,

měníme svět k lepšímu, aby byl váš život pohodlnější a bezpečnější.A.
zákazníků
projektů
návrhů
Scroll to Top